نکاتی که در نحوه پرکردن کاربرگ های بیمه باید به آن توجه کنید
نکاتی که در نحوه پرکردن کاربرگ های بیمه باید به آن توجه کنید

نکاتی که در نحوه پرکردن کاربرگ های بیمه باید به آن توجه کنید، کاربرگ‌های بیمه از چند کاربرگ مختلف تشکیل می‌شوند. کاربرگ 1 در واقع همان لیست‌های ارسالی شرکت به سازمان است. کارشناسان تأمین اجتماعی، خلاصه‌ای دوازده ماهه از جمع حقوق و مزایای ارسال شده به سازمان تهیه می‌کنند.

در اینجا نکته اساسی در دست داشتن رسید دریافت لیست از طریق اینترنت است و شرکت‌هایی که هنوز به صورت دیسکت لیست حقوق و مزایا را ارسال سازمان ارسال می‌کنند خلاصه لیست به پرفراژ را باید نگهداری نمایند. این رسید، شامل اطلاعات مهمی مانند عدد دقیق حقوق و مزایای مشمول، تاریخ ارسال، شماره اظهارنامه و مواردی از این دست است که در اختیار داشتن آن در زمان حسابرسی بیمه اجباری است.

نکته دیگری که در نحو پرکردن کاربرگ‌های بیمه باید به آن توجه شود، آنالیز غیر مشمول و ارائه عدد غیر مشمول به حسابرس سازمان است. در صورتی که اینکار به درستی انجام نگیرد، لیست غیر مشمول عیناً به کاربرگ دوم منتقل شده و موجب جریمه 30 درصدی می‌شود.

نحوه پرکردن کاربرگ حسابرسی بیمه بدون در اختیار داشتن لیست‌های ارسالی و رسید آن

یکی از سؤالات پرتکراری که بسیاری از شرکت‌ها در نحوه پرکردن کاربرگ‌های بیمه‌ای با آن مواجه می‌شوند، عدم در دست داشتن رسید یا اصل لیست‌های ارسالی است که کاربرگ 1 براساس آن‌ها پر می‌شود. در چنین شرایطی حسابرس، از شما می‌خواهد تا نتایج فنی لیست براساس جمع ماهانه که توسط شعبه ارائه می‌شود، را برای حسابرس ارسال کنید.. حسابرس نتایج فنی و ریاضی لیست را وارد کاربرگ 1 می‌کند. در اینجا نیز شما موظف هستید تا عدد غیر مشمول را اعلام کنید.

کاربرگ 2 حسابرسی بیمه چیست؟ نحوه پر کردن کاربرگ بیمه حقوق و مزایای ارسال نشده

کاربرگ 2 مهم‌ترین کاربرگ حسابرسی بیمه به حساب می‌آید. در حسابرسی بیمه، کاربرگ 2 در واقع لیست حقوق و مزایایی است که به سازمان ارسال نشده است. بنابراین تمام سرفصل‌های ثبت شده در کاربرگ 2 به عنوان حقوق و مزایا در نظر گرفته می‌شوند. در این کاربرگ نیز مانند سایر کاربرگ‌های حسابرسی بیمه 3 ستون اصلی وجود دارد.

ستون اول مربوط به حقوق و مزایایی است که در دفاتر اعلام شده است اما حق بیمه آن‌ها ارسال نشده یا در آن اختلاف وجود دارد. ستون دو، شامل مواردی می‌شود که ماهیت دستمزدی داشته باشند اما انفرادی نیستند و مربوط به اشخاص حقوقی هی شوند. در اینجا وجود یا عدم وجود قرار داد تاثیری در وارد شدن دستمزدها به این ستون ندارد. هر گونه پرداختی مربوط به فعالیت‌های مکانیزه که توسط اشخاص حقوقی و حقیقی صورت می‌گیرد در این ستون قرار خواهد گرفت.

کاربرگ 3 حسابرسی بیمه چیست؟ نحوه پر کردن کاربرگ بیمه قراردادهایی که ردیف پیمان دارند

کاربرگ 3 مرتبط است با ریز اسناد حسابداری مربوط به قراردادهای مقاطعه کاری (پیمانکاری) که واگذارندگان کار مطابق ماده 38 قانون و تبصره الحاقی به آن کسر سپرده بیمه و اخذ ردیف پیمان شده‌اند.  توضیح بیشتر این  است که در خصوص اسناد حسابداری مربوط به قراردادهای مقاطعه کاری که واگذارندگان کار مطابق ماده 38 قانون نسبت به کسر و نگهداری %5 هر صورت وضعیت یا صورتحساب و آخرین قسط مقاطع کار و نیز ملزم نمودن مقاطعه کار به ارسال لیست و پرداخت حق بیمه ماهانه مقرر در قانون، همچنین ارسال یک نمونه از قرارداد منعقده در دوره انجام عملیات پیمان به شعبه مربوطه اقدام نموده‌اند و عملا  لزومی به ثبت اقلام مذکور در کاربرگ شماره 2 نیست و حسابرس مکلف است این اسناد را که حق بیمه آن از طریق پرونده مقاطع کاری محاسبه و مطالبه میگردد در کاربرگ 3 ثبت نماید.