مفروضات حسابداری

مفروضات حسابداری، منشا اصلی حسابداری و به عنوان مبنای تهیه صورت های مالی می باشند.

هر یک از مفروضات حسابداری می تواند به عنوان یک یا چند اصل حسابداری باشند. مفروضات حسابداری مباحث گوناگونی دارد که در زیر به آنها خواهیم پرداخت.


انواع مفروضات حسابداری


فرض تفکیک شخصیت: در این فرض، برای هر موسسه یا سازمان، شخصیتی مستقل از صاحبان آن در نظر گرفته می شود.
فرض تداوم فعالیت: در این فرض، فعالیت های سازمان در آینده قابل پیش بینی بوده و هیچ تصمیمی برای انحلال سازمان وجود ندارد.
فرض دوره مالی: نتایج واقعی فعالیت های هر موسسه را فقط می توان در انتهای عملیات پس از وصول مطالبات و فروش دارایی ها و اجرای تعهدات و پرداخت بدهی ها به صورت دقیق تعیین کرد. به همین دلیل استفاده کنندگان از اطلاعات مالی قادر نخواهند بود به منظور دریافت اطلاعات صبر کنند. به همین دلیل عمر طولانی یک سازمان با قسمت بندی آن به دوره های یک ساله صورت می پذیرد. در این حالت برای هر دوره مالی گزارش های مالی جداگانه ای ارائه خواهد شد.
فرض تعهدی: بر اساس این فرض زیر بنایی در حسابداری با تحقق هزینه ها بدون توجه به زمان دریافت یا پرداخت وجه نقد مربوط شناسایی و ثبت می شود.
فرض واحد اندازه گیری: یعنی کلیه معاملات و عملیات مالی و حسابداری سازمان بر حسب پول اندازه گیری و گزارش شود.


میثاق های حسابداری


فزونی منافع بر مخارج: گزارشات مالی، با هدف فراهم آوردن اطلاعات لازم برای اتخاذ تصمیم ارائه می شوند. اما مخارج تهیه و تنظیم این اطلاعات نباید بیشتر از منافع آن باشد. به عبارتی تهیه اطلاعات حسابداری باید مقرون به صرفه باشد.
اصل اهمیت: بر اساس آن، مبالغ و اقلامی که ناچیز و جزیی محسوب می شوند را می توان از اعمال دقیق اصول حسابداری خودداری کرد.
اصل محافظه کاری: یعنی در اوضاع مبهم، قضاوت طوری انجام شود که درآمدها یا دارایی ها بیشتر از واقع و هزینه ها یا بدهی ها کمتر از واقع ارائه نشود.