چاپ
دسته: blog
بازدید: 1240
معاملات تجاری در حسابداری

معاملات تجاری در حسابداری ، تمامی معاملات تجاری در یک سیستم حسابداری باید کاملا ضبط شده تا بتوان در تهیه صورت های مالی از این اطلاعات استفاده کرد.

معاملات تجاری می تواند سبب کسب سود و یا تحمیل زیان برای یک سازمان می شوند. حسابدار با درک از این معاملات قادر است سازمان را از وضعیت بحرانی نجات داده و یا بر عکس سازمان را در شرایط بحرانی قرار دهد.


انواع معاملات تجاری در حسابداری


معاملات تجاری به معاملات مبادله ای که در برگیرنده خرید و فروش و وصول مطالبات و پرداخت هاست و معاملات غیر صرافی ها که در برگیرنده مبادلات فیزیکی نمی باشد. نمونه های از معاملات تجاری عبارتند از اخذ وام از وام دهنده، پرداخت حقوق و دستمزد به کارمندان، فروش کالا به صورت نقدی یا اعتباری، خرید بیمه، فروش سهام و غیره می باشد. در کل می توان معاملات در حسابداری را به معاملات خارجی که بین دو شرکت و یا سازمان صورت می گیرد و دارای مبلادله پولی است و معاملات داخلی که شامل فرآیندهای داخل سازمان می باشد، تقسیم بندی کرد.


ثبت معاملات تجاری در حسابداری


ثبت معاملات در حسابداری شامل سه مرحله می باشد که لازم است حسابدار در ثبت داده ها نهایت دقت را به عمل آورد. این مراحل شامل
مرحله اول: در این مرحله باید تمامی بررسی های لازم جهت تصمیم گیری و اینکه چه حسب هایی تحت تاثیر قرار خواهند گرفت.
مرحله دوم: حسابدار معین می کند مبلغ دریافتی به کدام حساب واریز و مبلغ پرداختی از کدام حساب کسر گردد.
مرحله سوم: این مرحله شامل مستند سازی معاملات در یک ژورنال می شود.
ژورنال ها اولین جایی هستند که معاملات تجاری در حسابداری در آن ثبت می شوند.


نتیجه پایانی


معامله تجاری یک فرآیندی است که از نظر پولی ارزیابی می شود و بر وضعیت مالی واحد تجاری اثر می گذارد.