معاملات تجاری در حسابداری

معاملات تجاری در حسابداری ، تمامی معاملات تجاری در یک سیستم حسابداری باید کاملا ضبط شده تا بتوان در تهیه صورت های مالی از این اطلاعات استفاده کرد.

 مفروضات حسابداری

مفروضات حسابداری، منشا اصلی حسابداری و به عنوان مبنای تهیه صورت های مالی می باشند.

نحوه محاسبه مالیات بر درآمد و کالا

نحوه محاسبه مالیات بر درآمد وکالا، بر اساس قانون مالیات مستقیم، تمامی افرادی که در ایران زندگی می کنند باید مالیات بپردازند.

مهارت های یک حسابدار

مهارت های یک حسابدار، رشته حسابداری هر ساله فارغ التحصیلان بیشماری دارد، که همگی آنها نمی توانند وارد بازار کار شوند.

نرخ بهره

نرخ بهره ، در تعریف بهره می توان گفت نرخی که از وام گیرنده به منظور جلوگیری از کاهش ارزش پول پرداخت شده در امروز و پول دریافتی در آینده می باشد.