نرخ بهره
نرخ بهره

نرخ بهره ، در تعریف بهره می توان گفت نرخی که از وام گیرنده به منظور جلوگیری از کاهش ارزش پول پرداخت شده در امروز و پول دریافتی در آینده می باشد.

در ضمن امکان دارد مبلغی به عنوان حداقل سود مورد اتظار وام دهنده به این مبلغ اضافه شود. به عبارت ساده تر بهره عبارت است از میزان سودی که وام گیرنده علاوه بر مبلغ دریافتی به وام دهنده پرداخت می کند.


انواع نرخ بهره


نرخ بهره اسمی: نرخ بهره اسمی از تقسیم پرداخت سالیانه به قیمت اسمی ورقه قرضه حاصل می شود.
نرخ بهره جاری: چنانچه بهره سالانه را به قیمت جاری ورقه قرضه تقسیم کنیم حاصل تقسیم نرخ بهره جاری می باشد.
نرخ بهره موثر: ناشران اوراق قرضه بهره اوراق قرضه را بین 3 تا 6 ماه پرداخت می کنند که این امر سبب می شود بهره دریافت شده دوباره سرمایه گذاری شود و بازده سرمایه بالا رود.


شیوه های محاسبه نرخ بهره


بهره ساده: در این روش، نرخ بهره بر اساس مبلغی است که در حساب بانکی سپرده گذاری شده است.
به عنوان مثال چنانچه 100 هزار تومان با نرخ بهره دو درصد 6 ماهه در بانک سپرده گذاری کرده باشید، هر 6 ماه مبلغی به میزان 2 هزار تومان دریافت می کنید و در کل چهار هزار تومان دریافت خواهید کرد.
بهره مرکب: این روش را با ذکر مثال بیان می کنیم. اگر مبلغ 100 هزار تومان در حساب سپرده گذاری سرمایه گذاری کرده باشید بانک دو هزار تومان بهره می پردازد. در مرحله بعدی میزان بهره ای که به شما تعلق می گیرد برابر با پولی است که در گذشته در حساب شما ذخیره شده است یعنی صدو دو هزار تومان.


نتیجه پایانی


عومل متعددی در نرخ بهره تاثیر گذار است مانند میزان عرضه و تقاضای بازار، احتمال پیش بینی احتمای وام گیرنده، اصطلاح بلوغ سرمایه گذاری و پول از کل مبلغ قرض گرفته شده و سایر عوامل دیگر.