نرم افزار حسابداری رستوران
نرم افزار حسابداری رستوران

نرم افزار حسابداری رستوران ، از نظر حسابداران، حسابداری یک رستوران مهم ترین بخش رستوران می باشد.بهترین حسابداران هم با توجه به یک نرم افزار حسابداری، قادرند اطلاعات را تجزیه و تحلیل کنند و به همان میزان کارایی آنها بیشتر خواهد شد.

این نرم افزارها گزارشگیری و مدیریت مالی رستوران را بر عهده دارند.


مزایای استفاده از نرم افزار حسابداری رستوران


یکپارچگی: این نرم افزار با برقرای ارتباط با سیستم پرداخت یا همان دستگاه پوز، سبب ایجاد هماهنگی و یکپارپگی خواهد شد.
کارکنان: با استفاده از این نرم افزار می توان میزان حقوق و دستمزد کارکنان و زمان کارکرد آنها را به طور دقیق محاسبه کرد.
ردیابی موجودی: با استفاده از این نرم افزار می توان به تمام موجوی های رستوران دسترسی پیدا کرد.
گزارشگیری: چنانچه نیاز به گزارشگیری دقیق صورت های مالی و بودجه بندی ها داشته باشید، باید امکانات را برای گزارشگیری و ارزیابی تهیه نمود که با استفاده از این نرم افزار می توان گزارشگیری دقیق و اصولی به دست آورد.
مالیات: با استفاده از این نرم افزار می توان اطلاعات مالیاتی را نیز به فروش و حقوق و دستمزد اضافه کرد.


ویژگی های نرم افزار حسابداری رستوران


- تعریف منو سفارشات و صدور فیش
- ثبت سرویس و دلیوری
- مشترکین و حسابرسی آنها
- فرمول تولید و مدیریت مواد خام
- گزارش فروش روزانه
- قابلیت اجرا بر روی شبکه
- تعریف چاپگر صندوق، آشپزخانه و کانتر
- تعریف صندوق های مختلف
- تعرف منو سفارشات و صدور فیش


نتیجه پایانی


عموما حسابداری رستوران به منظور صدور فیش و محاسبه فروش روزانه در فست فودها، کافی شاپ ها و رستوران ها طراحی شده اند. این نرم افزارها قابلیت اتصال به کالر آیدی، دستگاه پرینت فیش و غیره را دارند . به منظور جلوگیری از هرج و مرج در حساب ها و دخل و خرج های رستوران لازم است از یک نرم افزار حسابداری رستوران کمک بگیرید.